TextBody
, 21/02/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức

28/09/2021

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình thông báo như sau:

1. Kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đến 17h00 ngày 29/5/2020.

2. Chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học: Thí sinh đã tham dự kỳ thi năng lực ngoại ngữ, tin học nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa được nhận những chứng chỉ này thì có thể nộp bản cam kết sẽ nộp đầy đủ các giấy tờ và nộp kèm theo minh chứng (ví dụ biên nhận đã nộp hồ sơ hoặc đăng ký thi với cơ quan chức năng).

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức, Hành chính - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, số 267 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3852 1162

Website: vienbaovecongtrinh.vn.