TextBody
, 24/06/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Dũng

23/02/2023

Chiều ngày 21/02/2023, tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Dũng – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế với đề tài: “Tác động của tự chủ đến kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập ở Việt Nam”. Đề tài được hướng dẫn bởi PGS.TS. Vũ Duy Nguyên – Học viện tài chính và TS. Nguyễn Đăng Núi – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Toàn cảnh buổi lễ bảo vệ

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ có 07 thành viên do PGS.TS. Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm Chủ tịch Hội đồng. Tham dự buổi bảo vệ luận án, về phía Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có PGS.TS. Bùi Văn Hưng - Phó viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học. Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Viện trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng - PGS.TS. Bùi Huy Nhượng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS. Nguyễn Đăng Dũng trong suốt thời gian triển khai thực hiện đề tài, 100% thành viên Hội đồng đã thống nhất và đánh giá cao kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS thông qua các kết quả đạt được của đề tài.

PGS.TS. Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi lễ bảo vệ luận án

NCS. Nguyễn Đăng Dũng đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình về tác động của tự chủ đến kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập ở Việt Nam; Luận án đã làm rõ thực trạng tác động của tự chủ đến kết quả hoạt động, từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp tăng cường tác động của tự chủ đến kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập ở Việt Nam.

NCS. Nguyễn Đăng Dũng trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng

Trong phần trả lời câu hỏi do Hội đồng đặt ra, nghiên cứu sinh đã trả lời tốt những vấn đề liên quan tới luận án của mình và đã nhận được nhất trí từ Hội đồng chấm luận án cũng như tất cả đại biểu tham dự. Hội đồng chấm luận án đã thống nhất đánh giá: Luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Đăng Dũng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế với 7/7 phiếu đánh giá luận án đạt kết quả./.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án

NCS. Nguyễn Đăng Dũng chụp ảnh kỉ niệm cùng Hội đồng chấm luận án và giáo viên hướng dẫn

TS. Nguyễn Minh Đức – Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tặng hoa chúc mừng NCS. Nguyễn Đăng Dũng

Người viết: Nguyễn Quang Hưng

Phòng Tổ chức – Hành chính