TextBody
, 16/07/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị My

26/01/2022

Ngày 21/01/2022, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị My, chuyên ngành Côn trùng học (Mã số: 9420101.06) với đề tài “Nghiên cứu thành phần loài, phân bố của mối (Insecta: Isoptera) và quá trình thu nhận, chế biến thức ăn của mối Odontotermes Holmgren ở khu vực Quảng Nam”

Đề tài được hướng dẫn bởi PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng –  Khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN và PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện KHTLVN.

Hội đồng chấm luận án có 7 thành viên gồm: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh - trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Phạm Văn Lầm – Viện Bảo vệ thực vật, Viện KHNNVN, phản biện; PGS.TS. Tạ Huy Thịnh – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện HLKH&CNVN, phản biện; PGS.TS. Trần Đình Chiến – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, phản biện; PGS.TS. Trần Thị Thanh Bình – trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ủy viên; PGS.TS. Vũ Văn Liên – Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện HLKH&CNVN, ủy viên và PGS.TS. Trần Anh Đức - trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, thư ký.

Tham dự buổi bảo vệ luận án, về phía trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng Đào tạo; PGS.TS. Nguyễn Quang Huy – Trưởng khoa Sinh học. Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng, giáo viên hướng dẫn và đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Thị My trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả học tập, nghiên cứu và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.

NCS. Nguyễn Thị My trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng

Trong 30 phút trình bày tóm lược các kết quả nghiên cứu chính của luận án, NCS đã nêu được thành phần loài và đặc trưng phân bố theo sinh cảnh, theo độ cao của mối tại Quảng Nam; Xác định loài gây hại chính đối với đập hồ chứa nước ở Quảng Nam; Cung cấp dẫn liệu về phân công lao động trong hoạt động thu nhận và chế biến thức ăn của mối Odontotermes hainanensis làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp phòng chống chúng bằng bả.

Theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng, luận án phản ánh quá trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc của NCS. Nguyễn Thị My. Các kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và tính ứng dụng trong thực tiễn.

NCS. Nguyễn Thị My chụp ảnh cùng toàn thể Hội đồng

Hội đồng chấm luận án đã thống nhất đánh giá: luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị My đáp ứng đầy đủ các yêu cầu luận án tiến sĩ chuyên ngành Côn trùng học với 5/6 phiếu đánh giá luận án đạt kết quả xuất sắc.

Một số hình ảnh tại buổi lễ bảo vệ

Người viết: Nguyễn Quang Hưng

Phòng Tổ chức – Hành chính