TextBody
, 21/02/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Bằng độc quyền sáng chế số 18226: Thiết bị đóng cọc

30/03/2022

Bằng độc quyền sáng chế số 18226: Thiết bị đóng cọc.

Sáng chế đề cập đến thiết bị đóng cọc bao gồm: Khung máy, hệ dây điều khiển, cụm dẫn động, búa và ống dẫn búa, trong đó khung máy gồm có đầu khung, thân khung và đế khung; hệ dây điều khiển bao gồm dây, ròng rọc cố định và ròng rọc di động; cụm dẫn động bao gồm môtơ, bộ truyền động puli-dây đai, bánh đà, trục lệch tâm và trục khuỷu, một đầu của trục khuỷu liên kết với trục lệch tâm, đầu còn lại liên kết với đầu búa, khi mô tơ hoạt động thì bộ truyền động puli-dây đai truyền động đến bánh đà làm trục lệch tâm quay theo, trục khuỷu và đầu búa chuyển động tịnh tiến trong ống dẫn búa. Thiết bị theo sáng chế có kích thước nhỏ, khối lượng nhẹ so với các giải pháp đã biết, dễ dàng điều khiển vị trí búa, đồng thời nhờ đế khung có hai thuyền nhỏ nên dễ dàng di chuyển trong các điều kiện thi công khi có thủy triều.