TextBody
, 21/02/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1919: Bả diệt gián dạng gel

30/03/2022

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1919: Bả diệt gián dạng gel

Giải pháp hữu ích đưa ra công thức chế tạo bả diệt gián dạng gel với các thành phần dễ dàng tìm thấy ở Việt Nam và quy trình sản xuất bả đơn giản, dễ triển khai trên cả qui mô nhỏ, vừa và lớn. Sản phẩm bả có khả năng hấp dẫn và diệt gián cao, góp phần quan trọng để kiểm soát nhóm dịch hại này.