TextBody
, 21/02/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1137: Trạm bả và phương pháp phòng trừ mối cho cây trồng, đê đập và công trình xây dựng

30/03/2022

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1137: Trạm bả và phương pháp phòng trừ mối cho cây trồng, đê đập và công trình xây dựng

Giải pháp hữu ích đề cập đến trạm bả và phương pháp phòng trừ mối cho cây trồng, đê đập và công trình xây dựng. Trạm bả có vỏ trạm, có 2 đầu và khối bả độc, trong đó có vỏ trạm được làm bằng tre, chất liệu gỗ tự nhiên hoặc vật liệu chứa xenluloza được đúc hoặc được cuộn thành khối rỗng, vừa làm thức ăn, vừa bảo vệ khối bả độc chứa bên trong, vừa có tác dụng hấp dẫn mối và mối dễ dàng xâm nhập khai thác bả. Mối xâm nhập và ăn khối bả độc bằng cách đi qua đầu hở hoặc tự gặm thủng vỏ trạm