TextBody
, 16/07/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1136: Trạm bả và phương pháp phòng trừ mối cho các công trình xây dựng

30/03/2022

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1136: Trạm bả và phương pháp phòng trừ mối cho các công trình xây dựng

Giải pháp hữu ích đề cập đến trạm bả và phương pháp phòng trừ mối cho các công trình xây dựng trong đó sử dụng trạm bả bao gồm vỏ trạm, khoang chứa chứa khối bả độc. Miệng khoang chứa được bịt kín bằng nút ngăn ẩm, trên thành khoang chứa được tráng phủ lớp chống thâm và dễ dàng bị thủng khi mối khai thác tấn công trạm bả. Vỏ trạm được làm bằng gỗ tự nhiên hoặc vật liệu chứa xenluloza, có tẩm chất vừa làm thức ăn cho mối, vừa có tác dụng bảo vệ bả chứa bên trong, vừa có tác dụng hấp dẫn mối và mối dễ dàng khai thác bả. Mối dễ dàng tiếp cận với trạm bả, khi mối khai thác thức ăn từ vỏ trạm đủ mạnh thì khối bả bên trong sẽ tự bộc lộ đối với mối qua các khe do mối tạo ra bằng cách gặm vỏ trạm và mối dễ dàng khai thác khối bả độc.