TextBody
, 21/02/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1918: Bả diệt kiến dạng bột

30/03/2022

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1918: Bả diệt kiến dạng bột

Giải pháp hữu ích đã đưa ra loại bả được chế tạo từ các nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam. Loại bả này có khả năng hấp dẫn nhiều loài kiến phổ biến trong đô thị ở Việt Nam, nên có hiệu quả diệt nhiều loài kiến như:  Pheidole megacephala, Monomorium destructor, Tapinoma melanocephalum, Monomorium destructor, Monomorium pharaonis. destructor, Monomorium pharaonis