TextBody
, 24/06/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham dự hội nghị TRG12 tại Yogyakarta, Indonesia

01/04/2018

(WIP) - Hiệp hội nghiên cứu về mối ven bờ Châu Á Thái Bình Dương (được gọi tắt là PRTRG) là tập hợp các nhà nghiên cứu về mối về công nghệ phòng trừ mối thuộc các nước Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore, Việt Nam… Thường niên 2 năm một lần, PRTRG tổ chức hội nghị khoa học (gọi là hội nghị TRG) để trao đổi thông tin khoa học và kỹ thuật giữa các nhà khoa học cũng như các tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực nghiên cứu về mối. Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình bắt đầu tham gia hiệp hội này từ năm 2010 và đến nay, Viện thường xuyên cử các đoàn cán bộ tham dự các hội nghị thường niên do hiệp hội tổ chức.

Đoàn cán bộ của Viện tham dự hội nghị TRG12 tại Indonesia

Hội nghị TRG12 được tổ chức vào tháng 3 năm 2018 tại Yogyakarta, Indonesia với sự tham gia của gần một trăm thành viên đến từ các nước trong và ngoài hiệp hội. Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã cử đoàn cán bộ gồm 5 thành viên, trong đó có NCS. Lê Quang Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phòng trừ mối làm trưởng đoàn.

NCS. Lê Quang Thịnh trình bày báo cáo tại hội nghị TRG12

Tại hội nghị, đã có 22 báo cáo toàn văn cùng với 7 báo cáo tóm tắt. Trong đó, đoàn cán bộ của Viện đã tham gia trình bày 4 báo cáo toàn văn, gồm:

1. Species composition and distribution of termite according to altitude range in Central Highlands, Vietnam.

2. Caste ratio and task division of termites Macrotermes annandalei (Silv.) (Insecta: Isoptera) in Vietnam,

3. Research on using Xylaria to determine the main chamber of Odontotermes nest on dikes

4. Efficacy of hexaflumuron bait on control of Coptotermes in Vietnam.

ThS. Trần Thị Thu Huyền trình bày báo cáo tại hội nghị TRG12

ThS. Nguyễn Thị My trình bày báo cáo tại hội nghị TRG12

Bên cạnh việc trình bày các báo cáo tại hội nghị, đoàn cán bộ của Viện cũng đã tiếp cận được nhiều công nghệ, thiết bị mới trong công tác kiểm soát mối gây hại công trình và cây trồng, mở ra được nhiều mối quan hệ hợp tác mới cho Viện với các cơ quan, tổ chức nước ngoài trong tương lai.