TextBody
, 16/07/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Bằng độc quyền sáng chế “Công trình giảm sóng bảo vệ bờ”

23/09/2021

Ngày 5/6/2024, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế số 40359 cho sáng chế “Công trình giảm sóng bảo vệ bờ” theo quyết định số 66960/QĐ-SHTT.

Sáng chế do tập thể các tác giả thuộc Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình thực hiện từ năm 2020 với mục đích: (1) Tạo ra công trình giảm sóng có cấu trúc rỗng cho bùn cát đi qua thân công trình do đó yêu cầu các cấu trúc rời rạc này phải đảm bảo có độ rỗng nhất định và kiểm soát được độ rỗng; (2) Công trình giảm sóng có khả năng tiêu tán năng lượng sóng, không phải là phản xạ sóng để giảm ảnh hưởng đến khu vực trước công trình và khu vực lân cận; (3) Có khả năng làm việc tại khu vực địa chất yếu: cấu trúc rời rạc, có khả năng chuyển vị cao nhưng vẫn đảm bảo liên kết để công trình vẫn đảm bảo chức năng làm việc khi có chuyển vị, độ ổn định cao trước nền địa chất yếu.

Qua quá trình thẩm định và xét duyệt nghiêm ngặt, công trình nghiên cứu của Viện đã được công nhận bảo hộ, có hiệu lực đến hết 20 năm kể từ tháng 10 năm 2020.